Styrelsen

Ordförande
Margareta Johansson
Kontakt: ordförande

 

 

Kassör
Håkan Nilsson

 

 

 

Sekreterare
Ylva Slagbrand

 

 

 

Ledamot
Andreas Fernandez

 

 

 

Ledamot 
Lennart Isaksson

 

 

 

Ledamot och
Webmaster
Stig Asplund
Kontakt: webmaster

 

 

Suppleant
Carin Ehelmsdotter

 

 

 

Suppleant
Lena Almroth