Styrelsen

Vakant tf Ordförande
Håkan Nilsson
Kontakt: ordförande

070-591 68 30

 

Kassör
Håkan Nilsson

 

 

 

Sekreterare
Ylva Slagbrand

070-671 46 12

 

 

Ledamot
Andreas Fernandez

 

 

 

Ledamot 
Lennart Isaksson

 

 

 

Ledamot och
Webmaster
Stig Asplund
Kontakt: webmaster

 

 

Suppleant
Lena Almroth

 

 

 

Suppleant
Linda Lustig