Styrelsen

Ordförande
Margareta Johansson
Kontakt: ordförande

 

 

 

Sekreterare
Ylva Slagbrand

 

 

 

Kassör
Håkan Nilsson

 

 

 

Ledamot
Patrik Gunnari

 

 

 

Ledamot 
Andreas Fernandez

 

 

 

Suppleant
Lennart Isaksson 

 

 

 


Suppleant
Marie Lundström

 

 

 


Webmaster
Stig Asplund
Kontakt: webmaster