Medlemsförmåner

Gilla INRAMAT
20% för medlemmar i BodensFotoklubb.
Exempel: Bild i A3 Format 109,00, rabatt 20% ger pris hos kund 87,10.
10% på canvas. Uppdaterad 2023-02-24.

Eurobild Luleå
10 %.

Lindbergs konst & ramar Luleå
10%