Om klubben

Klubben är väckt ur en lång Törnrosasömn av Lasse Karsikko så sent som 2012. Efter en del marknadsföringsåtgärder på Internet och registrering av klubbnamn hade klubben sitt första möte 24 april 2012 då en interimsstyrelse valdes.

År 2012 blev mer eller mindre ett uppbyggnadsår, vi träffades några gånger under trevliga former, snackade fotografering och fikade.

10 april 2013 hade klubben sitt första årsmöte, där valdes en ordinarie styrelse, klubben övertog också Svartbjörnsbyns fotoklubb.

På årsmötet beslutades enhälligt att fr.o.m. 2013 skulle en medlemsavgift på 100 kronor införas. Medlemsavgiften skall täcka klubbens löpande kostnader för webbhotell m.m.

Klubbens största åtagande 2013 är att leverera bilder till kommunens Miljöalmanacka 2014. I skrivande stund har en Fototävling arrangerats av klubben, där 48 + 3 bilder har röstats fram. Totalt deltog klubbmedlemmarna med 338 bilder i tävlingen.

Från och med oktober månad 2013 kommer vissa delar av den här webbsidan bli exklusiv för betalande medlemmar. Alla fotointresserade är välkomna att bli medlem i klubben, det gör man enklast här.

/Lasse, webbansvarig

___________________

old_camera

Bodens Fotoklubbs historia
Den gamla klubben bildades i början på 1940-talet av Ture Nordberg och Åke Klaesson. Enligt stadgarna var ändamålet att klubben skulle verka för fotografins utveckling samt att utgöra ett samband mellan personer med samma intresse.

Styrelsen bestod av ordförande samt fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen utsåg en mörkrumsföreståndare vars uppgift var att ansvara för ordningen i mörkrummet, man införde även ett mörkrumskort, det skulle användas för att få tillträde till mörkrummet. Kortet var tidsbegränsat.

Fotoklubben hade flera olika tävlingar bl.a. bästa Bodenbilden, man utsåg även klubbmästare i färg- och svart-vit-fotografering, man arrangerade även en del fotoutställningar bl.a ”Boden då och nu” som visade bilder på hur Boden såg ut förr och vid tiden för utställningen samt Fotots dag som var öppen för alla som ville prova att fotografera.

Mot slutet av 1960-talet sjönk intresset för fotoklubben och allt färre gick på mötena. I en kallelse till årsmöte skriver man: Intresset för klubbarbetet har varit nära nog på noll. Något måste göras om klubben skall kunna fortsätta.

1974 flyttar eldsjälen Folke Stenman söderut och fotoklubben mer eller mindre självdör.

Texten ovan är hämtad ur skriften ”Bodens Fotografer”, framställd av Bodens kommun 2001.

Bodens-Fotoklubb-1972
Fotomöte/kurs 1972 med Bodens Fotoklubb. Foto. Kurt Johansson NK.

Från vänster: Herbert F, Tomas J, Lasse K, Sterling N, Henry A (Kursledare), Mats A, Roger F, Henry M och Stig A.

Har du information eller bilder från den gamla klubben? – Skicka gärna ett mail till: webmaster (at) bodensfotoklubb.se