Om klubben

Bodens fotoklubb är en mycket aktiv fotoklubb  med ett drygt 60-tal medlemmar.
Vi har fotofika varje måndag kväll och arrangerar olika aktiviteter med jämna
mellanrum.  En del aktiviteter är endast för medlemmar medan andra är öppna för alla.

Vårt rykte och anseende har nått långt utanför länets gränser. Vi får med jämna mellanrum förfrågan från andra fotoklubbar i Sverige om att bedöma deras bilder.
Under flera år har Bodens fotoklubb bidragit med bilder till kommunens miljöalmanacka.
Bodens fotoklubb har ofta tillfrågats om olika fotouppdrag som till exempel  att dokumentera försvarsanläggningar, företag, historiska föremål och mycket annat.

Från och med 2016 ansvarar Bodens fotoklubb för Free Wall – fotoutställningarna som hålls i Havremagasinets cafeteria i Boden.

old_camera

Bodens Fotoklubbs historia
Den gamla klubben bildades i början på 1940-talet av Ture Nordberg och Åke Klaesson. Enligt stadgarna var ändamålet att klubben skulle verka för fotografins utveckling samt att utgöra ett samband mellan personer med samma intresse.


Styrelsen bestod av ordförande samt fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Styrelsen utsåg en mörkrumsföreståndare vars uppgift var att ansvara för ordningen i mörkrummet, man införde även ett mörkrumskort, det skulle användas för att få tillträde till mörkrummet. Kortet var tidsbegränsat.

Fotoklubben hade flera olika tävlingar bl.a. bästa Bodenbilden, man utsåg även klubbmästare i färg- och svart-vit-fotografering, man arrangerade även en del fotoutställningar bl.a ”Boden då och nu” som visade bilder på hur Boden såg ut förr och vid tiden för utställningen samt Fotots dag som var öppen för alla som ville prova att fotografera.

Mot slutet av 1960-talet sjönk intresset för fotoklubben och allt färre gick på mötena. I en kallelse till årsmöte skriver man: Intresset för klubbarbetet har varit nära nog på noll. Något måste göras om klubben skall kunna fortsätta.
1974 flyttar eldsjälen Folke Stenman söderut och fotoklubben mer eller mindre självdör.

Texten ovan är hämtad ur skriften ”Bodens Fotografer”, framställd av Bodens kommun 2001.

Bodens-Fotoklubb-1972
Fotomöte/kurs 1972 med Bodens Fotoklubb. Foto. Kurt Johansson NK.
Från vänster: Herbert F, Tomas J, Lasse K, Sterling N, Henry A (Kursledare), Mats A, Roger F, Henry M och Stig A.