Årets bästa bild 2015

Min bästa bild 2015
I samband med årsmötet föreslogs att vi ska genomföra tävlingen Min bästa bild även detta år. Då ska vi naturligtvis göra det.

Insändning av bilder:

Den medlem som vill delta får skicka in max 3 bilder. Bilderna ska ha en bredd på 1024 punkter och skickas in till info@bodensfotoklubb.se senast 2016-04-17. De ska ha ett namn som associerar till motivet för att undvika sammanblandning av bilderna. Bilderna publiceras på klubbens hemsida under fliken Medlemssidor och där under en medlemsintern del. Där kommer fotografens namn inte att framgå.

Röstning:

Varje medlem får rösta på max tre bilder och med en poäng per bild. Rösterna skickas till info@bodensfotoklubb.se senast 2016-05-10. Det är tillåtet att rösta även om man inte skickat in någon bild.

Rösträkning görs omkring 2016-05-13 av styrelsen och resultatet kungörs senast 2016-05-16 på klubbens hemsida.

Vinster:

Den fotograf som fått flest röster vinner utskrift av tre bilder i storlek 30×40 på PR Rit & Reklam.

De som kommer på andra och tredje plats vinner en lunch på Norrigården alternativt Nordpoolen.

För nedladdning:
Min bästa bild 2015