Ordförande har ordet!

Hej! Som ni känner till, har vi nyligen haft vårt årsmöte. Vid det mötet beslöts att medlemsavgiften för 2016 är 150:- och då ingår den årsbok 2015 som Andreas sammanställt. Årsavgiften för 2017 ska vara densamma. Styrelsen funderar på hur boken ska distribueras. Att skicka […]

Read more