Protokoll vid årsmöte 2015-03-08

Detta är ett utkast från årsmötet! § 1. Mötets öppnande Ordförande Hans Westberg öppnade mötet med att hälsa de 21 närvarande medlemmarna välkomna. § 2. Val av mötesordförande Mötet valde Tage Jacobson till mötesordförande § 3. Val av mötessekreterare Mötet valde Håkan Nilsson till mötessekreterare […]

Read more